• Spodnja rečica 50 b, 3270 Laško
  • gra-krup@siol.net


Pripravljalna dela

 

Kvalitetno izvedena pripravljalna dela so pogoj in temelj za uspešno izvedbo gradbenih in obrtniških del. V skladu z veljavno zakonodajo, vizijo našega podjetja ter v nadaljevanju učinkovito in kvalitetno izvedbo storitev, najprej pripravimo vse za uspešno izvedbo del.

Pripravljalna dela obsegajo:

  • odstranitev motečih predmetov, dreves, kamenja….
  • zaščita okoli objekta in postavitev gradbenih tabel,
  • vzpostavitev prometnega režima s potrebnimi dovoljenji in oznakami,
  • montaža zaščitnih gradbenih odrov, mrež….
 
 GRA-KRUP d.o.o.